Tam Metin Gönderimi

Katılımcıların gönderecekleri  tam metinler Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinde yayınlanacaktır. Gönderilecek tam metinler, aşağıda linki verilen metin taslağı ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.

Tam metin taslağı ve yazım kuralları için tıklayınız.

Tam metin göndermek isteyenler tam metin taslağında görüleceği üzere özetin hem Türkçe hem İngilizcesini yazmalıdırlar.

ADIM Fizik Günleri IV de sunulan bildiri ve posterlerin tam metinleri Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin makale kabul kurallarına göre değerlendirilecektir. Buna göre en az iki hakem görüşüne sunularak (peer review) olumlu görüşe göre Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinde yayınlanacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2014, Çarşamba